Neophema studiedag / Kampioenschappen

Ieder jaar organiseren we in Roosendaal onze studiedag.
Deze studie die altijd goed bezocht wordt door liefhebbers uit zowel Nederland als uit het buitenland.
Het dan ook een dag bij uitstek om leuke contacten te leggen met medeliefhebbers.
Tijdens deze dag houden we altijd een vogel bespreken met vogels die er speciaal voor mee gebracht worden of die tijdens de kampioenschappen de aandacht trokken van de keurmeesters.

In het menu hier naast kunt u meer lezen over dit alles.