Ieder jaar organiseren we in Roosendaal onze studiedag.
Deze studie die altijd goed bezocht wordt door liefhebbers uit zowel Nederland als uit het buitenland.
Het dan ook een dag bij uitstek om leuke contacten te leggen met medeliefhebbers.
Tijdens deze dag houden we altijd een vogel bespreken met vogels die er speciaal voor mee gebracht worden of die tijdens de kampioenschappen

Neophema studiedag / Kampioenschappen

Ieder jaar organiseren we in Roosendaal onze studiedag.
Deze studie die altijd goed bezocht wordt door liefhebbers uit zowel Nederland als uit het buitenland.
Het dan ook een dag bij uitstek om leuke contacten te leggen met medeliefhebbers.
Tijdens deze dag houden we altijd een vogel bespreken met vogels die er speciaal voor mee gebracht worden of die tijdens de kampioenschappen de aandacht trokken van de keurmeesters.

In het menu hier naast kunt u meer lezen over dit alles.

Technische dagen

Op uitnodiging verzorgen we ook technische dagen bij verenigingen.
Een technische dag wordt meestal ingevuld met een tafel bespreking waar alle aanwezigen aan deel nemen.

Hoe gaat dat in zijn werking?
De vogels die aanwezig zijn worden per groepjes van drie of vier vogels wegzetten.
De aanwezigen gaan iedere vogel in alle groepjes een plaatsing geven 1,2 of 3
Nadat alle aanwezigen dit bij alle groepjes gedaan heeft gaan we de vogels met elkaar bespreken,
zodat iedereen de kans krijg om zijn/haar redenen kenbaar te maken waarom er voor die volgorde gekozen is.
Uiteindelijk zal er een keurmeester van de NBvV zijn oordeel geven.

Wat hebben we nodig.
Om er een leerzame dag van te maken hebben we liefhebbers en vogels nodig om te bespreken,hier vragen we dan ook u medewerking bij.
Leden uit u vereniging die Neophema`s en/of Neopsephotus parkieten heeft  brengen deze  mee voor de tafel bespreking.
Landelijke publiciteit nemen wij voor onze rekening zodat onze leden en liefhebbers uit heel het land de gelegenheid hebben om ook naar deze dag te komen.

Heeft u vragen of interesse neem dan contact op met onze secretaris.

Van iedere technische dag maken we een klein verslag voor op onze site.
In het menu hiernaast kunt u deze vinden.

Links

Heeft of kent u een mooie site, meld dit dan aan bij onze webmaster.
Heeft u een banner, dan zullen wij deze hier uiteraard graag gebruiken, maar om het overzichtelijk te houden, willen we graag gebruik maken van banners welke allemaal dezelfde afmetingen hebben (250x80 pixels).
Heeft u geen passende banner dan zal de webmaster gratis met gebruik van materiaal van uw eigen site een banner aanmaken, en deze vervolgens hier plaatsen.

Onze Hoofdsponsor

Onze sponsors

       

     

     

Site`s van onze leden

     

     

     

     

     

     

Div. Neophema site`s

     

    

     

     

     

   

 

Site`s van div. bonden, afdelingen en speciaalclubs

     

     

   

Div. site`s

     

     

     

     

     

     

Heeft u een site waar u een link naar onze site of het forum wilt plaatsen,
dan kunt u gebruik maken van onderstaande banners (250x80 pixels)

       

 

 

Studiedag/Kampioenschappen 2010

16 Oktober 2010 hebben wij onze tweede Neophema Studiedag  gehouden in Huis ten Halve te Roosendaal.
Tijdens deze studiedag hebben we ook onze jaarlijkse Neophema Studie Groep Kampioenschappen gehouden, waar voor 124 vogels ingezonden waren.
Het bestuur was zeer tevreden met het aantal vogels, vergeleken met vorig jaar was dit een verdubbeling in aantal.
We hopen dat we deze verhoging de komende jaren nog door kunnen zetten, zodat we er een jaarlijkse Tentoonstelling van kunnen maken voor de liefhebbers van zowel uit Nederland als uit het buitenland.
De kwaliteit van de vogels was erg hoog waardoor het voor de keurmeesters een niet gemakkelijke job was om uiteindelijk de kampioen aan te wijzen.
Natuurlijk waren er ook weer niet alledaagse kleurslagen ingeschreven, zodat het voor de keurmeesters niet te makkelijker was, maar dit maakte het natuurlijk alleen maar interessanter voor iedereen.

Tijdens de keuring werd er voor de 58 aanwezigen eerst een presentatie verzorgd door Piet Onderdelinden.
Deze lezing ging over de verschillende mutaties en wat deze voor  invloed hadden in de veren van de vogels.

Hierna was de beurt aan Jan Chris van Dam die een film vertoonde over het houden, verzorgen en het TT gebeuren, de film van "hoe beleef ik mijn hobby" 
gaf een duidelijk beeld hoe hij het allemaal doet met zijn Eleganten, waar weer iedere liefhebber dat deel van kan gebruiken wat hem of haar aanspreekt.

Bij beide heren kwamen natuurlijk de nodige discussies opgang wat het allemaal nog interessanter maakte. 
Beide heren bedankt voor jullie bijdrage aan deze studie dag.

Na dit alles was het hoog tijd geworden om de innerlijke mens te verzorgen.
Jan van Huis ten halve had daarvoor weer een uitgebreide Brabantse koffie tafel verzorgd, waar iedereen weer rijkelijk gebruik van heeft gemaakt. 

Omdat de ochtend een klein beetje was uitgelopen was het na de lunch hoog tijd geworden voor de vogel bespreking. Tijdens deze bespreking werden de meest opvallende vogels van de dag besproken.
Dit jaar waren er zelfs leden die daar speciaal vogels voor hadden meegenomen.
Dit waren vogels met een nogal vreemde kleurslag, en deze leden hoopte dat ze door deze bespreking meer te weten zouden komen over hun vogel.
Door er met elkaar aan te kijken en over te praten werd er veel duidelijk over de betreffende vogels.
D.m.v. een camcorder en een beamer was het voor heel de zaal de vogel duidelijk te zien op het scherm.
Het bestuur kijkt weer terug op een zeer geslaagde dag en wil dan ook iedereen bedanken die deze dag mogelijk hebben gemaakt.
Dit zijn vooral de leden die vogels ingezonden hebben voor de kampioenschappen, en natuurlijk iedereen die naar deze studie dag was afgereisd.

De prijswinnaars:

Soort:  Naam inzender: Kooi nr :  Punten:  
Bourkeparkiet Wildkleur F. Broeren 01-2 93  
Bourkeparkiet Mutant  E. Gennissen 02-7 93  
Elegantparkiet Wildkleur  W. Voermans 03-1 93  
Elegantparkiet Mutant  G. van Mourik 04-2 91  
Blauwvleugelparkiet Wildkleur        Geen inzending
Blauwvleugelparkiet Mutant       Geen inzenders
Turquoisineparkiet Wildkleur  F. Raats 07-5 93  
Turquoisineparkiet Mutant A.H. van den Berg 08-5 93  
Splendidparkiet Wildkleur E. Gennissen 09-1 89  
Splendidparkiet Mutant E. Gennissen 10-15 92  
Overjarige eigenkweek       Geen inzenders
Openklasse  R. Scheer 12-4 93 Met een Splendid Roodbuik groen
NSG kampioen 2010 F. Broeren 01-2 93 Met een Bourke Wildkleur

Kijk voor meer foto`s in ons fotoalbum.