Neophema studiedag/kampioenschappen 2012.

27 Oktober 2012 hielden we onze 4de studiedag/kampioenschappen waar we met gepaste trots op terug kunnen kijken.
Er waren 64 liefhebbers van uit Nederland, België, Duitsland, Zweden, Denemarken en Israel naar de studiedag afgereisd. We kunnen daarom spreken van een internationale dag waar liefhebbers van Neophema en Neosephotus parkieten samen komen.

 

Ieder jaar organiseren we in Roosendaal onze studiedag.
Deze studie die altijd goed bezocht wordt door liefhebbers uit zowel Nederland als uit het buitenland.
Het dan ook een dag bij uitstek om leuke contacten te leggen met medeliefhebbers.
Tijdens deze dag houden we altijd een vogel bespreken met vogels die er speciaal voor mee gebracht worden of die tijdens de kampioenschappen

Links

Heeft of kent u een mooie site, meld dit dan aan bij onze webmaster.
Heeft u een banner, dan zullen wij deze hier uiteraard graag gebruiken, maar om het overzichtelijk te houden, willen we graag gebruik maken van banners welke allemaal dezelfde afmetingen hebben (250x80 pixels).
Heeft u geen passende banner dan zal de webmaster gratis met gebruik van materiaal van uw eigen site een banner aanmaken, en deze vervolgens hier plaatsen.

Onze Hoofdsponsor

Onze sponsors

       

     

     

Site`s van onze leden

     

     

     

     

     

     

Div. Neophema site`s

     

    

     

     

     

   

 

Site`s van div. bonden, afdelingen en speciaalclubs

     

     

   

Div. site`s

     

     

     

     

     

     

Heeft u een site waar u een link naar onze site of het forum wilt plaatsen,
dan kunt u gebruik maken van onderstaande banners (250x80 pixels)

       

 

 

Neophema studiedag / Kampioenschappen

Ieder jaar organiseren we in Roosendaal onze studiedag.
Deze studie die altijd goed bezocht wordt door liefhebbers uit zowel Nederland als uit het buitenland.
Het dan ook een dag bij uitstek om leuke contacten te leggen met medeliefhebbers.
Tijdens deze dag houden we altijd een vogel bespreken met vogels die er speciaal voor mee gebracht worden of die tijdens de kampioenschappen de aandacht trokken van de keurmeesters.

In het menu hier naast kunt u meer lezen over dit alles.

Technische dagen

Op uitnodiging verzorgen we ook technische dagen bij verenigingen.
Een technische dag wordt meestal ingevuld met een tafel bespreking waar alle aanwezigen aan deel nemen.

Hoe gaat dat in zijn werking?
De vogels die aanwezig zijn worden per groepjes van drie of vier vogels wegzetten.
De aanwezigen gaan iedere vogel in alle groepjes een plaatsing geven 1,2 of 3
Nadat alle aanwezigen dit bij alle groepjes gedaan heeft gaan we de vogels met elkaar bespreken,
zodat iedereen de kans krijg om zijn/haar redenen kenbaar te maken waarom er voor die volgorde gekozen is.
Uiteindelijk zal er een keurmeester van de NBvV zijn oordeel geven.

Wat hebben we nodig.
Om er een leerzame dag van te maken hebben we liefhebbers en vogels nodig om te bespreken,hier vragen we dan ook u medewerking bij.
Leden uit u vereniging die Neophema`s en/of Neopsephotus parkieten heeft  brengen deze  mee voor de tafel bespreking.
Landelijke publiciteit nemen wij voor onze rekening zodat onze leden en liefhebbers uit heel het land de gelegenheid hebben om ook naar deze dag te komen.

Heeft u vragen of interesse neem dan contact op met onze secretaris.

Van iedere technische dag maken we een klein verslag voor op onze site.
In het menu hiernaast kunt u deze vinden.