Verantwoord vogels verzorgen tijdens tentoonstelling.

Tijdens iedere tentoonstelling dienen vogels verzorgd te worden. Dit bestaat uit het geven van dagelijks vers water en bijvullen van voeding.
Vooral het geven van water kan ervoor zorgen dat er kruisbesmetting veroorzaakt wordt.
Heel veel verenigingen doen dat tegenwoordig al op een verantwoorde manier. Maar er zijn helaas ook nog bij die naar onze mening een minder verantwoorde manier hanteren.
Bij het geven van vers water dmv  twee emmers te gebruiken, 1 lege emmer voor het vuile water, 1 vol met schoon water, waar het gehele flesje in gedompeld wordt. En zo gaat men de gehele stelling langs. De andere dag doen andere vrijwilligers het en draaien onbewust de emmers om. Waar gisteren nog het vuile water in zat, zit nu het schone water in. Eventuele ziektekiemen worden zo eenvoudig verspreid over de andere kooien.
Vaak zit het tuitje van het flesje vol met zaad/speeksel van de vogels of ontlasting. Ze vegen ook geregeld hun snavel hieraan af. Kortom er zitten genoeg bacteriën of eigenlijk ziektekiemen aan.
Vogels kunnen dragers van bepaalde ziektes zijn waar ze zelf geen last van hebben
Door op deze manier de vogels van water te voorzien is er een grote kans dat er kruisbesmetting veroorzaakt wordt.

De oplossing is eigenlijk vrij simpel en niet duur. Op internet en bij campingwinkels kunt u al jerrycans kopen van 20 liter voor 10 euro dus de uitgaven hiervoor vallen reuze mee.
Zonder het kraantje met het flesje aan te raken kunt u dus eigenlijk net zo snel en gemakkelijk de vogels van echt schoon drinkwater voorzien. U heeft alleen een emmer voor het vuile water nodig..
Nog een beter idee is om een sponsor zover zien te krijgen dat ze voor elke dag nieuwe flesjes met hun reclame erop beschikbaar stellen dan is het natuurlijk helemaal prima, de gebruikte flesjes kunt u aan uw leden gratis meegeven waardoor het logo van deze sponsor nog jaren bij diverse liefhebbers in hun kooien pronkt.

De Neophema studie groep zal er heel blij mee zijn als andere verenigingen dit systeem overnemen en wij vernemen graag  welke verenigingen dat gaan doen. Dit kunnen wij weer aan onze leden doorgeven zodat deze bij jullie op de TT graag hun Neophema parkieten willen laten bezichtigen en niet meer bang hoeven te zijn voor besmetting door het drinkwater.

De PSC ( parkieten speciaal club) past dit al toe op de meeste shows. Op de landelijke in Soest word het in ieder geval prima verzorgd hierin. De NBvV  geeft op de nationale tentoonstelling met een watergeefsysteem water aan de vogels. Als het op tentoonstellingen van dat formaat mogelijk is, moet het zeker op de kleinere onderlinge, districten en open tentoonstellingen mogelijk zijn.

Watersysteem NBvV

paramixo de schrik voor iedere Neophema liefhebber.

Bijna ieder jaar steekt deze ziekte wel weer de kop op en kost het de liefhebbers die het in zijn hok heeft weer de nodige slapenloze nachten.
Op fora en andere platformen steken dan weer de discussies op wat voor ziekte het nu eigenlijk is en wat er tegen te doen is.
Na diverse bronnen te raadplegen zijn we tot de volgende opsomming gekomen.
Er bestaan heel veel varianten paramyxo virussen en er komen er regelmatig nieuwe bij.
Voor kromsnavel zijn PMV-3 en PMV-5 de belangrijkste.
We weten dus dat het hier om een virus gaat en van virussen weten we dat deze overdraagbaar zijn via de lucht. Je hoeft dus niet in aanraking te komen met iemand die een virus bij zich draagt om het ook te krijgen.
Wel moeten we opmerken dat de kans van besmetting groter word bij aanraking met iemand de het virus bij zich draagt.
Helaas is er voor deze ziekte geen medicatie maar er zijn wel een aantal dingen die gedaan kunnen worden om de vogel te ondersteunen voor eventuele genezing.
De vogels van een goed vitamine preparaat voorzien, hiermee zal de weerstand van de vogel verbeteren waardoor de vogel het virus kan overleven.
Via u (vogel) dierenarts is het middel tryplase te verkrijgen. Dit middel ondersteund de alvleesklier wat nodig is omdat het virus die aan kan tasten.
Voor de secundaire infecties kan een (vogel) dierenarts antibiotica voor schrijven.
Ook zal de arts u vertellen dat het hok goed ontsmet dient te worden met een middel dat virussen dood.

Hieronder leest u een aantal symptomen die u kunt verwachten bij een paramyxo besmetting.
Wel moeten we opmerken dat er ook andere ziekten zijn met de zelfde symptomen.

1.Draaien met de kop.
2.Rondjes lopen (steeds naar rechts)
3.Ongecontroleerd vliegen.
4.Steeds aan de voerbak zitten pikken, zelfs als er niets meer in zit.
5.Ontlasting dat eruit ziet als klei,krijt of stopverf.

Bij de eerste vier verschijnselen heeft het virus het zenuwstelsel aangetast.
Als je deze vogels goed opvangt en zorgt dat ze niet onderkoelt kunnen raken ect overleven de meeste vogels het en herstellen voor 99% Ze kunnen echter wel drager blijven van het virus en dus gevaarlijk voor andere vogels. Bij deze vogels zijn er in het zenuwstelsel deeltjes afgestorven door aantasting van het virus wat nooit meer hersteld. Er zijn echter andere Hersencentra die de functie van het aangetaste deel na verloop van enkele weken overnemen.
 
Bij de laatste heeft het virus de alvleesklier aangetast en deze kunnen nog volledig genezen.
Wat u zeker niet moet gaan doen is vogels verplaatsen.
Dat brengt altijd de nodige stress bij een vogel waardoor de weerstand van de vogel afneemt, het virus meer kans krijg om toe te grijpen.
Als u nieuwe vogels wilt aanschaffen let dan goed op de houding van de kop.
Zit de vogel u steeds met een gedraaide kop aan te kijken is het beter om er geen vogel te kopen.
Pas aangeschafte vogels kunt u ook beter niet meteen bij u andere vogels plaatsen, maar zet ze eerst zes tot acht weken apart tot u er zeker van bent dat de vogel geen gebreken vertoond.


Veel gestelde vragen:

1. Wanneer zijn de vogels het vatbaarst?
Jongen vogels en vogels in de rui zijn het vatbaarst voor het virus.
Dat komt omdat bij jongen vogel en vogels in de rui de weerstand niet optimaal is.

2. Kan ik het virus krijgen?
Mensen zijn niet gevoelig voor het virus wat niet uitsluit dat we het niet kunnen krijgen.
Echter zal het voor de mens niet dodelijk zijn en zal het als een griepje worden ervaren.

3. Is het te voorkomen?
Nee het is niet te voorkomen, het is een virus wat zich door de lucht verspreid.
Wel kan er opgemerkt worden dat op plaatsen waar veel vogels aanwezig zijn een besmetting gevaar groter is dan thuis in het hok. Het is daarom niet verstandig om met jongen vogels of vogels in de rui op die plaatsen te komen. Overbevolking geeft het nodige stress bij de vogels, waardoor de kans op een uitbraak vergroot.

4. Kan het virus leven zonder gastheer?
Zoals in dit artikel al is aangehaald wordt het virus door de lucht verspreid, dus ja het kan overleven zonder gastheer.
Vanuit de duivensport is het bekend dat het in de ontlasting tot acht uur kan overleven. Bij de PMV van zangvogels en kromsnavels is nooit onderzoek gedaan hoe lang het kan overleven. Bij de meeste virussen wordt drie maanden aangehouden.
Belangrijk is een goede hygiëne, dagelijks goed ontsmetten is geen overbodigheid.
Doe dit alleen bij een uitbraak van het virus, want een steriel hok zal zeker niet een gewenst resultaat geven. Vogels moeten ook de kans krijgen antistoffen op te bouwen tegen andere aandoeningen.

5. Kan een vogel een drager zijn van het virus?
Ja dat kan. Vogels kunnen voor het oog gewoon gezond zijn maar in de ontlasting sporen van het virus hebben. Deze vogels hebben zelf voldoende antistoffen opgebouwd zodat ze er zelf niet ziek van worden, maar kunnen wel andere vogels besmetten.

6. Kan ik het virus overdragen?
Ja dat is mogelijk, als u in aanraking bent geweest met het virus kan u het zo zelf in uw hok brengen.
Verstandig is daarom als u in aanraking geweest ben eerst te douchen en schone kleding aan te trekken voor dat u in de buurt van u eigen vogels komt.

7. Wanneer is het virus het actiefst?
Heel het jaar door kunnen vogels paramixo krijgen, maar of dat het komt of de vogels minder goed in conditie zijn lijkt het erop dat het in het najaar het virus het actiefst aanwezig is.
Vooral in de natte maanden merken we dat er meer gevallen zijn waar paramixo is geconstateerd dan in de warme droge maanden.

8. Hoe moet ik een vogel doden?
Om verdere besmetting en lijden te voorkomen is het soms nodig om een vogel te doden.
Het beste kan dat gedaan worden door een dierenarts, deze kan dat doen d.m.v. een injectie waarna de vogel snel zal sterven zonder pijn te hoeven lijden.
Wilt u de vogel zelf doden moet u er rekening mee houden dat er geen bloed vrij mag komen.
Het virus is namelijk in het bloed aanwezig.

21-12-2013
Neophema studie groep in samenwerking met Hedwig v/d Horst.

 

 

Ziektes.

Helaas kent onze hobby ook een mindere mooie kant en dat zijn de ziektes die onze vogels onder hun lede kunnen hebben of krijgen. Op het internet is er al veel te lezen over de diverse ziektes is het daarom nodig om er op deze site ook nog eens aandacht aan te schenken?
We denken van wel.

Na de vele vragen die we krijgen hebben we besloten om er hier ook aandacht aan te schenken.
Aangezien we binnen de NSG geen universitair afgestudeerde deskundigen hebben zijn er contacten gemaakt met personen die dat wel zijn.
Alle informatie die we voorhanden krijgen verzamelen we en deze leggen we voor aan een universitair afgestudeerde deskundigen. Deze controleer het en vult het aan met de wetenschappelijke feiten die op het moment voorhanden zijn.

Helaas zijn er nog maar weinig wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar ziektes bij kromsnavels.
Hier kunnen we met z`n alle verandering inbrengen door met zieken vogels naar universitair afgestudeerde deskundigen te gaan om wetenschappelijk vast te stellen om wat voor ziekte het gaat.
Dit is ook nodig om de ziekte die in uw bestand aanwezig is op de juiste manier te bestrijden.
Vele symptomen horen bij verschillende ziektes waardoor het belang van wetenschappelijk vaststellen over welke ziekte het gaat erg belangrijk is.

In het menu hiernaast kunt u een keuze maken over welke ziekten u meer wilt weten.

Neophema studie dag / Kampioenschappen 2013

Na maanden van voorbereidingen was het dan eindelijk zover.
Zaterdag ochtend 26-10-2013  liep voor ons de wekker af op 6:00 uur.
Even snel wassen en eten om vervolgens de vogels in de auto te laden.
Met onze voorzitter Piet Ooijen hadden we afgesproken om langs ons te rijden zodat alle prijzen voor de loterij die gratis door onze sponsors ter beschikking waren gesteld bij hem in de auto konden laden.
Tegen 7:30 uur arriveerde we bij Huis ten halve in Roosendaal waar we ieder jaar onze studiedag / kampioenschappen organiseren.
Onze penningmeester, Werner Voermans was al volop in de weer om de zaal in orde te maken.
Want ja voor dat we de gasten en de vogels kunnen ontvangen moet er eerst nog het nodige werk verzet worden.