Neophema dag Ijsselmuiden 2018

Op 12 mei jl. heb ik de bijeenkomst van de Neophema gespreksgroep Overijssel bezocht. Hier werd een presentatie gegeven door Piet Onderdelinden over het vergelijken van mutaties bij verschillende soorten parkieten. Deze presentatie bevatte een groot aantal foto´s van de diverse mutaties. Naast inleidende algemene informatie over mutaties, wat een mutatie “doet”met de kleuren in een vogel en/of veerstructuur en hun verervingwijze, werd ook stil gestaan bij het verschil tussen mutatie en wijziging van uiterlijke kenmerken door middel van selectie. Aan de hand van de foto’s werd zichtbaar gemaakt hoe eenzelfde mutatie toch een verschillend kleurbeeld kan geven bij de verschillende vogelsoorten, onder andere t.g.v. hun verschillende ondergrondkleuren. Naast het stellen van vragen was er voldoende ruimte om van gedachte te wisselen met de aanwezige (ervaren) kwekers over het ontstaan van mutaties. Hierbij kwam aan de orde, het “spontaan”ontstaan van mutaties, maar ook het overbrengen van mutaties van de ene soort op de andere soort. Bij tropen ( lonchura’s) is dit heel gebruikelijk, maar ook in de parkieten wereld, komt het veel voor. Voorbeelden werden getoond van hybriden bij o.a. de rossela’s en grote Alexander parkieten. Hierbij werd tevens gediscussieerd over de wenselijkheid hiervan. Ook bij de neophema’s is hierover volop discussie.

Daarnaast werd gesproken over de wenselijkheid om alle mogelijke mutatiecombinaties in het vraagprogramma voor de tentoonstellingen op te nemen. Ook werden suggesties en praktijkervaringen uitgewisseld over hoe om te gaan met mutaties c.q. selectievormen in ontwikkeling ( bijvoorbeeld blauwe bourke, oranjebuik elegant) op de tentoonstellingen.

Kortom een leerzame bijeenkomst door alle bovenstaande elementen en daarnaast ook in een heel open en gezellige sfeer. Het is goed om te zien dat meningsverschillen, verschillende opvattingen op een respectvolle manier met elkaar besproken kunnen worden. Helaas is dit niet altijd bij alle technische dagen van speciaalclubs het geval. Ik denk dat dit soort bijeenkomsten niet alleen voor kwekers maar ook voor ons keurmeesters zeer waardevol zijn.

Tenslotte mijn complimenten voor de organisatie en verzorging van de innerlijke mens op deze bijeenkomst.

Bert van Rijkom