10de Neophema studie dag / kampioenschappen

 

 

Neophema dag Ijsselmuiden 2018

Op 12 mei jl. heb ik de bijeenkomst van de Neophema gespreksgroep Overijssel bezocht.Hier werd een presentatie gegeven door Piet Onderdelinden over het vergelijken van mutaties bij verschillende soorten parkieten. Deze presentatie bevatte een groot aantal foto´s van de diverse mutaties. Naast inleidende algemene informatie over mutaties, wat een mutatie “doet”met de kleuren in een vogel en/of veerstructuur en hun verervingwijze, werd ook stil gestaan bij het verschil tussen mutatie en wijziging van uiterlijke kenmerken door middel van selectie. Aan de hand van de foto’s werd zichtbaar gemaakt hoe eenzelfde mutatie toch een verschillend kleurbeeld kan geven bij de verschillende vogelsoorten, onder andere t.g.v. hun verschillende ondergrondkleuren. Naast het stellen van vragen was er voldoende ruimte om van gedachte te wisselen met de aanwezige (ervaren) kwekers over het ontstaan van mutaties. Hierbij kwam aan de orde, het “spontaan”ontstaan van mutaties, maar ook het overbrengen van mutaties van de ene soort op de andere soort. Bij tropen ( lonchura’s) is dit heel gebruikelijk, maar ook in de parkieten wereld, komt het veel voor. Voorbeelden werden getoond van hybriden bij o.a. de rossela’s en grote Alexander parkieten. Hierbij werd tevens gediscussieerd over de wenselijkheid hiervan. Ook bij de neophema’s is hierover volop discussie.

Presentatie studiedag 14 oktober. 2017:

 

9de Neophema studie dag / kampioenschappen 2017


14 Oktober 2017 gingen de deuren van huis ten Halve open voor onze 9de Neophema studiedag/Kampioenschappen. Dit jaar waren er een kleine 80 liefhebbers vanuit Nederland, België en Duitsland naar de studiedag afgereisd. Vorig jaar hadden we George Steinz inschakelen die een presentatie verzorgde over vererving in begrijpelijke taal . Dit jaar was het de beurt aan DR. P.J. Bredenbeek, assistent professor aan het Leids universitair medisch centrum, om dit alles wetenschappelijk te benaderen en het voor de liefhebbers begrijpelijk taal uit te leggen wat er nu allemaal gebeurt m.b.t. celdeling DNA en de verschillende paren chromosomen.

Alvast voor in de agenda: